Odoo VCA

Veiligheid, gezondheid en welzijn voor iedereen

VCA of "Veiligheids Checklist Aannemers" is een gecertificeerd veiligheids-beheerssysteem, waarmee een bedrijf aantoont dat het structureel zorg besteedt aan veiligheid tijdens het werk. Dankzij een VCA-audit, uitgevoerd door een externe certificerende instantie, is het voor buitenstaanders en opdrachtgevers duidelijk dat het beheersysteem voldoet aan de norm.

Steeds vaker verplichten opdrachtgevers hun aannemers en dienstverleners aandacht te besteden aan veiligheid. Geen zorg voor veiligheid betekent minder opdrachten. De zorg voor veiligheid blijkt uit de beschikbaarheid van een VCA-certificaat. Niet alleen particuliere opdrachtgevers hanteren deze verplichting. Veel overheidsinstellingen hebben tot stelregel verheven, dat ieder bedrijf dat in opdracht een bouw- of ander (onder-) aannemingsproject uitvoert, zal moeten beschikken over een geldig VCA-certificaat.

Hoofdaannemers op bouwplaatsen en projecten leggen aan hun onderaannemers de verplichting op om te beschikken over een VCA-certificaat, want de hoofdaannemer is in het algemeen verantwoordelijk voor het veiligheidsbewustzijn bij zijn onderaannemers. Ieder bedrijf dat werkzaamheden uitvoert op bouwplaatsen, zal daarom in de praktijk moeten beschikken over een VCA-certificaat.

De Odoo VCA module werd door Apertoso speciaal ontwikkeld om aan deze noden te voldoen en integreert volledig met een nieuwe of bestaande Odoo installatie.


Een duidelijk zicht op het geheel

Een totaalbeeld van alle inspecties, ongevallen en klachten. Bekijk welke beschermingsmiddelen er werden aangekocht en alle actieplannen die binnen het bedrijf aanwezig zijn. Eén locatie waar alle veiligheidsfiches terug te vinden zijn. Een direct overzicht op de afvalverwerking van gevaarlijke producten.


De nodige informatie binnen handbereik

Het personeelsverloop in kaart brengen, een overzicht van alle werknemers met de attesten waarover ze beschikken, een totaalbeeld van de verschillende attesten en competenties binnen het bedrijf en de personeelsleden die hieraan voldoen. Lijsten met zowel recent behaalde attesten als vervallen attesten. Samenvattingen van alle klachten - al dan niet per type - en inspecties.


Verrassingen zijn verleden tijd

Voor elk item binnen VCA een specifieke aanpak met de nodige documentatie. Eén locatie met het volledige overzicht. Voeg makkelijk extra documenten toe en bekijk jaar na jaar het doorlichtingsresultaat. Steeds 100% klaar voor een volgende audit.


Nooit meer te laat, met volledige automatisatie

Vergeet nooit meer een keuring aan te vragen voor een bepaalde machine. Werknemers beschikken steeds over recente medische keurings-attesten. Brandblussers nooit meer vervallen. Vrachtwagens rijden nooit meer rond met vervallen documenten.

Dankzij koppeling van onmiddellijk uit te voeren of toekomstige acties steeds de correcte gegevens voor alle items binnen de VCA module.


Alles voor werknemers

Een overzicht van alle medische en VCA attesten. Een duidelijk zicht op de verschillende competenties en opleidingen van het personeel. Bekijk op een eenvoudige manier welke beschermingsmiddelen ter beschikking staan van de verschillende werknemers. Nooit meer twijfelen over de geldigheid van rijbewijzen.


Wagenpark in optimale staat

Eén enkele opslaglocatie voor alle gegevens van het wagenpark. De keuring gegevens van een voertuig altijd snel beschikbaar. Nooit meer vervallen brandblussers of ontbrekende EHBO kistjes. Veiligheids-fiches steeds binnen handbereik.


Een goed onderhouden machinepark

Vervallen keuringsattesten en ontbrekende veiligheids-fiches zijn verleden tijd. Brandblussers steeds in topconditie voor een optimale zekerheid. EHBO kistjes steeds volledig gevuld en direct beschikbaar.